Profil for Stæjl


Stæjl
082018

Gjennomgående for den visuelle identiteten har vært fokuset på dynamikken mellom det nasjonalromantiske, vakre Sogn mot det rebelske, selvsikre og tøffe som navnet og brandidentiteten er bygget rundt. Eplenbrennevinen skal få frem de lange tradisjonene innenfor epledyrking og samtidig virke appellerende for den nye generasjonen.

Ordet “Stæjl” er en fonetisk skrivemåte av steil som betyr hardnakket og bratt som beskriver både bøndene som dyrker frukt i et utfordrende nordisk klimaet, og dalene i seg selv som er ikonisk for Sogn.

Denne paragrafen har ekstra mye padding