• Sølvmikken 2023

    Gull August

Regjeringen vil motivere privat­personer til å leie ut boligen. Dugnaden skyldes hoved­sakelig den ventede flyktnings­trømmen fra Ukraina, som gjør at det må fri­gjøres flere boliger og bli enklere å leie ut. Les mer på boligdugnaden.no

Radio

Noen andre?
Høy terskel