Illustrasjoner for småhus­veileder


Direktoratet for byggkvalitet
032023


Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skulle lansere en ny veileder for visuelle kvaliteter for småhus. Per Høj ble invitert til å utvikle illustrasjoner til veilederen og legge føringer for ny illustrasjonsstil for direktoratet i 2022. Illustrasjonene skulle forklare og belyse ulike temaer ved småhus på en enkel, tydelig og inspirerende måte. Arbeidet ble utført i flere omganger med siste leveranse i 2023. Illustrasjonene tar i bruk det nye fargesystemet Per Høj utviklet, som skulle være førende for videre arbeid med illustrasjonene for DiBK.

Illustrasjoner i isometrisk perspektiv

En del av illustrasjonene ble tegnet med isometrisk perspektiv for å forenkle og samordne uttrykket og også utførelsen. De isometriske illustrasjonene vises både i perspektiv ovenfra og rett på.

Illustrasjoner i flatt perspektiv

I kombinasjon med isometri bruker vi også flatt perspektiv. Disse er mer skjematiske og minimalistiske i uttrykket med virkemidler, men bruk av strek, flate, farger og tekstur skaper likevel en sterk sammenheng i helheten.