Opplysningskontoret for meieriprodukter fikk nye nettsider på forsommeren 2023. Nettsidene har innhold om kosthold og ernæring for alle, og har et stort bibliotek med oppskrifter. Melk.no samler i tillegg faktastoff om melk og meieri. Per Høj laget en løsning i nært samarbeid med kunden der innholdet får spille hovedrollen.

Et nettsted med vekt på store bildeflater, og illustrasjoner som løser opp uttrykket.
Brukergrensesnittet er lite fremtredende og gir innholdet plass.

Vi tegnet illustrasjoner til melk.no tilpasset små
flater. Illustrasjonene gir avveksling fra foto og
tilfører nettsiden et redaksjonelt preg.