UD2024


Bufdir
122023

Bufdir har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet om å forberede og gjennomføre en internasjonal konferanse om universell utforming. Konferansen vil være den syvende i en lengre serie om universell utforming, som først ble avholdt i Oslo i 2012. I 2024 holdes den igjen i Oslo. Per Høj utviklet en mini­­profil som skal brukes til å promotere konferansen, samt i materiell som skal brukes under konferansen.

Det visuelle konseptet er inspirert av systemer, byggeklosser, mekanikk, mønster – klare og tydelige linjer og flater som møtes.

Profilen er fargerik og inspirerende, men også ryddig og oversiktlig.

I tillegg til den dramatiserte logoen er det laget en formell logo til bruk på mindre flater.